Μεσοθεραπεία / Microneedling

(60'-120' λεπτά )

Η Μεσοθεραπεία αποτελεί μια τεχνική αναζωογόνησης του δέρματος, μέσα από μια διαδικασία ανάπλασης και κολλαγογέννεσης. Στο Elixirio Beauty γίνεται με την χρήση του SkinPen. To SkinPen είναι μια συσκευή που προκαλεί χιλιάδες νυγμούς στην κεράτινη στιβάδα του δέρματος επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση της διαπερατότητας των δραστικών συστατικών αλλά και ενισχύοντας την ικανότητα ανάπλασης της περιοχής.